רוזלין פרנקלין9.jpg

Rosalind 

    franklin

 

.מדענית,חוקרת ואישה למופת 

רוזלינד פרנקלין היתה מדענית יהודייה 

אנגלייה שהביאה לשינויים גדולים 

בתחומי הכימיה והפיזיקה 

ROSALIND FRANKLIN

האישה שכישרונותיה הוקרבו למען האדרת תהילתו של הזכר

הגברת האפלה"

"של הדנ"א

האישה שנגזל ממנה התואר מגלת מבנה הדנ"א